Wynagrodzenia pielęgniarek w 2020 roku a płaca minimalna.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek a wzrost płacy minimalnej

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali w 2020 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w przedłożonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej założono średni wzrost wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej na poziomie 6%. Należy wziąć pod uwagę, że wiąże się to m.in. z podniesieniem od 1 stycznia 2020 r. najniższej krajowej pensji, która będzie teraz wynosić 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 17 zł brutto. Jednak bardziej szczegółowa analiza projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej wskazuje, że nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na takie podwyżki. W dużej mierze wynika to ze zwiększonych środków na poszczególne działy administracji, w sposób wyjątkowy na resorty siłowe - funkcjonariuszy i żołnierzy, sędziów i prokuratorów, zwiększenia zatrudnienia w obronności i wzrost funduszu uposażeń w Służbie Ochrony Państwa.

Jak zauważają ekonomiści, problematyczne mogą się okazać podwyżki w służbie zdrowia i oświacie, gdzie spory ciężar finansowy spoczywa na organach prowadzących, którymi są samorządy lokalne. Trudna sytuacja budżetowa wielu samorządów obciążonych zwiększającymi się zadaniami bez pokrycia finansowego rządu może prowadzić w ogóle do niewydolności w realizacji zadań i świadczonych usług. Na przykład związkowcy i samorządowcy zauważają, że zrost subwencji oświatowej o 8,3% nie wystarczy na planowane zobowiązania w wypłacaniu wynagrodzeń dla nauczycieli. Związek Miast Polskich szacuje, że wzrost płacy minimalnej i wyłączenie dodatku stażowego, który wynosi maksymalnie do 20 proc. podstawowej pensji, będzie tylko w przyszłym roku kosztować samorządy 1,5 mld zł.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Jak wzrost minimalnej pensji w 2020 roku wpłynie na wysokość wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali?
O ile wzrosną uposażenia pozostałych pracowników mających wyższe niż minimalne wynagrodzenie?
Jaka jest mediana, modalna i średnia wynagrodzeń ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali na przestrzeni lat 2016-2020?
O ile – procentowo i kwotowo – wzrastało w ww. okresie wynagrodzenie ratowników medycznych, pielęgniarek, położnych i pracowników administracyjnych szpitali?

11 grudnia 2019 roku 

Posłowie na sejm RP 

Tomasz Piotr Nowak, Krzysztof Gadowski, Jarosław Urbaniak

źródło: sejm.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?