Pielęgniarki rozdają posiłki - wykryła kontrola ministerstwa.

Warunki pracy pielęgniarek.


Warunki pracy pielęgniarek 

ŁAMANIE NORM ZATRUDNIENIA PRZEZ PRACODAWCÓW NAGMINNĄ PRAKTYKĄ !!!

Na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Organizacji Zakładowej w Ciechanowie przeprowadzono kontrolę obejmującą m.in. normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych.

Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w tym zakresie, m.in.:
1. niespełnienie wymagań dotyczących wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych;
2. faktyczna liczba łóżek w szpitalu jest większa niż liczba zgłoszona do Rejestru Wojewody;
3. praktykę obciążania kadry pielęgniarskiej wykonywaniem zadań nienależącym do zakresu zadań pielęgniarek, m.in. rozdawania posiłków, sprzątania tac po posiłkach i innych czynności porządkowych;
4. przygotowanie (dostrzykiwanie preparatów) żywienia pozajelitowego(!), co jest niezgodne z prawem;
5. pielęgniarkom zatrudnionym w Oddziale Laryngologii w zakresach obowiązków przypisano czynności obejmujące opiekę nad dzieckiem leczonym w Oddziale Chirurgii Dziecięcej(!)

Ministerstwo Zdrowia skierowało pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o nadzór nad występującymi nieprawidłowościami w jednostce, a z poziomu Zarządu Krajowego złożyliśmy zawiadomienie do Rzecznika Praw Pacjenta.

źródło: fanpage OZZPiP - 7 stycznia 2020 godz. 09.32

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego portalu pielęgniarek i położnych

Związek pielęgniarek powinien złożyć doniesienie do prokuratury, w sprawie niespełniania norm. 

Do sprawy powrócimy wkrótce...

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?