Cewnikowanie mężczyzny. 42 KOMENTARZE.

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Na zlecenie lekarskie, zabieg polega na wymianie uprzednio założonego cewnika, można wezwać lekarza w razie trudności w wykonaniu zabiegu.

Prof.dr hab.med. Andrzej Borówka
Konsultant krajowy w dziedzinie urologii

Stanowisko w sprawie cewnikowania mężczyzn przez pielęgniarki

Cewnikowanie mężczyzn może być dokonywane przez odpowiednio przeszkolone pielęgniarki wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • zabieg wykonywany jest na pisemne zlecenie lekarza,
  • zabieg polega na wymianie cewnika wprowadzonego wcześniej przez lekarza,
  • istnieje możliwość wezwania lekarza w razie trudności w wykonaniu zabiegu.

Klinika Urologii CM KP
Oddział Urologii CSK
ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
tel/fax: (+22) 815 68 61, e-mail: [email protected]


 


Warto wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego,  pielęgniarka ma kompetencje do samodzielnego wykonywania  świadczeń leczniczych obejmujących miedzy innymi:  zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika. Warto wiedzieć, że to uprawnienie nie jest uwarunkowane w rozporządzeniu koniecznością odbycia dodatkowych kursów lub szkoleń.

Mariusz Mielcarek