Dyskusja o pielęgniarkach z licencjatem.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych


Dyskusja o pielęgniarkach z licencjatem

Chcielibyśmy zacząć intensywnie rozmawiać o ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski we wtorek na posiedzeniu zespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Jak mówił, dane o kwotach faktycznych zarobków w poszczególnych placówkach będą spływały do 10 lutego, więc rozmowy o zmianach w ustawie można rozpocząć w ramach RDS w drugiej połowie lutego. (...)

Wiem, że są postulaty strony społecznej o zmiany w zakresie przyporządkowania pewnych grup zawodowych do poziomów. Była długa dyskusja o osobach z licencjatem - powiedział minister.

źródło: politykazdrowotna.com

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Minister zdrowia, mówiąc o dyskusji o "osobach z tytułem licencjata", miał zapewne na myśli spotkanie ze związkiem i izbą pip w dniu 28 stycznia 2020 roku.

W komunikacie OZZPiP po spotkaniu w dniu 24 stycznia 2020 roku zapisano:

"Ministerstwo Zdrowia deklaruje przygotowanie propozycji zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu pracowników medycznych w zakresie zmiany współczynników pracy opisanych w załączniku do ustawy celem: 1) podniesienia współczynników, 2) zmniejszenia rozbieżności pomiędzy grupami pielęgniarek, a także celem ewentualnych zmian w opisie grup. Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma odbyć się 28 stycznia 2020 r.".

Niestety, po spotkaniu w dniu 28 stycznia na stronach związku i izby pip dotychczas nie zamieszczono żadnych informacji. Czytaj więcej w lutowym wydaniu Gazety...

 

Tematy w lutowym wydaniu:

 1. Chcą zlikwidować specjalizację dla pielęgniarek - Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, dostrzegając potrzebę zmian w zakresie kształcenia podyplomowego, odnosi się negatywnie do propozycji likwidacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

 2. Pismo pielęgniarek anestezjologicznych do ministra - Dnia 5 lutego 2020 roku członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki spotkali się z konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, panem Stanisławem Wojtanem. Celem spotkania było omówienie zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w kształceniu podyplomowym dotyczących naszej specjalności.

 3. Ile wydano dotychczas pieniędzy na zembalowe? - Środki finansowe przeznaczone na podwyżki pielęgniarek i położnych, wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, przekazane przez NFZ świadczeniodawcom, kształtowały się następująco... (...)
   
 4. Związek pielęgniarek po prośbie do pracodawców - Pani Krystyna Ptok w dniu 18 stycznia 2020 w Rzeszowie mówiła o możliwości zerwania porozumienia "podpisanego z ministrem zdrowia i tym samym z rządem Prawa i Sprawiedliwości". Natomiast w dniu 5 lutego wysłała list otwarty do pracodawców z prośbą o...
   
 5. Kształcenie podyplomowe - Konferencja nt. zmian w procesie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
   
 6. Komunikat ministerstwa w sprawie kwalifikacji  zawodowych pielęgniarek - absolwentów LM i MSZ - Ministerstwo zdrowia w dniu 6 lutego 2020 roku wydało komunikat w sprawie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych uprawniających do ordynacji leków i wypisywania recept. Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne nabyły nowe uprawnienia, które zostały określone w ustawie...
   
 7. Międzynarodowa Kampania Nursing Now - 5 lutego 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia zainaugurowano międzynarodową kampanię „Nursing Now” w Polsce. W czasie uroczystości studentki oraz studenci pielęgniarstwa i położnictwa przedstawili 20 marzeń dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej.
   
 8. Zmiany w kształceniu podyplomowym - Zarządzenie w sprawie powołania Podzespołów merytorycznych do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
   
 9. Rola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym - Stan odżywienia pacjenta jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na przebieg leczenia. Świadczeniami zdrowotnymi, do wykonywania których jest uprawniona pielęgniarka, są między innymi edukacja chorego i jego rodziny w zakresie zasad żywienia oraz opieka nad chorym z żywieniem dojelitowym.
   
 10. Dyskusja o pielęgniarkach z licencjatem - "Chcielibyśmy zacząć intensywnie rozmawiać o ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia" - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Minister zdrowia, mówiąc o dyskusji o "osobach z tytułem licencjata", miał zapewne na myśli spotkanie ze związkiem i izbą pip w dniu 28 stycznia 2020 roku. (...)
   
 11. Zastąpienie "mechanizmu znaczonych pieniędzy" - (...) Ministra Zdrowia poinformował o trwających w NFZ pracach analitycznych mających na celu zastąpienie mechanizmu przekazywania przeznaczonych środków na uposażenia na ogólną wycenę procedur medycznych.
   
 12. Spotkanie w sprawie norm zatrudnienia - Dla środowiska pielęgniarek i położnych kluczowe znaczenie miało wprowadzenie w ubiegłym roku nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które gwarantuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Realizacji tych przepisów poświęcone zostało spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.
   
 13. Dyskusja w Sejmie o pielęgniarkach - 13.02.2020 r. - Powiedziane w Sejmie: W dzisiejszych czasach 2600 zł wynagrodzenia pielęgniarki po wyższych studiach to jest zwyczajnie wstyd.  Jak państwo traktujecie pielęgniarki, które uzyskują specjalizację? Zobacz przebieg dyskusji na plenarnym posiedzeniu Sejmu.
   
 14. Planowane zmiany w kształceniu podyplomowym - Pielęgniarki i położne mają obowiązek aktualizowania wiedzy. Ministerstwo zdrowia planuje zmiany w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przedstawiamy ich zakres, który został określony w dokumencie: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce z grudnia 2017 roku.
   
 15. Jeden szpital zgłosił trudności w zapewnieniu kadry - Odpowiadając na interpelację nr 957 pana posła Marka Sowy w sprawie sytuacji kadrowej w specjalistycznych placówkach pediatrycznych, przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

Zamów lutowe wydanie!Zobacz także:

Pielęgniarki - ministerstwo likwiduje trzy specjalizacje. Zobacz jakie.

Pielęgniarki - pracodawcy: normy zatrudnienia są zawyżone. Proponujemy inne. Obniżone!

Pielęgniarki - Kolejna specjalizacja do likwidacji. Ma zostać tylko 10.