Zalecenia dla zespołów pielęgniarsko-lekarskich.

Pielęgniarki - Koronawirus SARS-CoV-2


Poseł do ministra zdrowia.

Poniżej publikujemy treść interpelacji Posła na Sejm RP do ministra zdrowia.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie podjętych działań związanych z zagrożeniami zakażenia koronawirusem.

Szanowne Panie Ministrze!

Chciałbym uprzejmie prosić o możliwie pilne udzielenie pisemnej informacji w ramach tej interpelacji na moje pytania przedstawione w trakcie debaty sejmowej w dniu 02.03.2020 nt. ”Informacji rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie”.

  1. Czy zostały opracowane jednakowe zalecenia w sprawie postępowania zespołów pielęgniarsko-lekarskich, chodzi o wspólne zalecenia ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego i krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.
  2. Jak wygląda obecnie ścieżka przekazywania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do szpitali specjalistycznych?
  3. Czy szpitale specjalistyczne i oddziały chorób zakaźnych są przygotowane na dzień dzisiejszy na dezynfekcję pomieszczeń?
  4. Czy zostały jednoznacznie wskazane placówki do leczenia chorych z koronawirusem?
  5. Ilokrotność wymiany powietrza w izolatkach jest warunkiem położenia pacjenta z koronawirusem. Ile jest takich sal w Polsce?

Z wyrazami poważania

Jan Szopiński

Poseł na Sejm RP

5 marca 2020 r.

wybrał: Mariusz Mielcarek

Więcej o bezpieczeństwie pielęgniarki - koronawirus SARS-CoV-2...Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki - 5300 PLN.

Sejm - pielęgniarki zostały: "poinstruowane i przygotowane".

GIS - testy na koronawirusa są "bardzo drogie".