Uwaga! Ministerstwo zdrowia - wytyczne dla pielęgniarek.

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.


Zalecenia dla pielęgniarek autorstwa Ministerstwa Zdrowia

UWAGA!!! MZ wykupiło dla pielęgniarek ubezpieczenie SARS-CoV-2

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-COV-2

Warszawa, 22.03.2020 r.

1. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.

2. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.

3. Przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka 38ºC, kaszel, duszności.

4. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).

5. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenia SARS-CoV-2.

6. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.

7. Nie rekomenduje się aktualnie dokonywania pobrać samodzielnie/na własną rękę.

8. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni do zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować jako brak zakażenia.

9. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.

źródło: Ministerstwo Zdrowia