Od jutra zasłaniamy usta i nos. Zobacz zasady.

Pielęgniarka - maski ochronne.


Niemedyczne maski ochronne

Od dnia 16 kwietnia 2020 roku wprowadzone zostają nowe obostrzenia w zakresie przeciwdziałania pandemii. 

Kancelaria premiera informuje o maskach niemedycznych i liczbie tych masek jakie mają być produkowane przez polskie firmy. 

Do dotychczasowych obostrzeń dołożono kolejne: "obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej". 

Ministerstwo Zdrowia w dniu 9 kwietnia wymieniło katalog sytuacji, w których będzie trzeba mieć zasłoniętą twarz.

Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Informacje podane przez ministerstwo zdrowia w dniu 9 kwietnia są mało precyzyjne! 

Przyjrzyjmy się jak ta sprawa została uregulowana w przepisach prawnych.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zapisano:

§ 18. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

Wyżej cytowany zapis rozporządzenia nijak się ma do tego o czym informowało ministerstwo w dniu 9 kwietnia.

Uwaga! Opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego § 18.

W dniu 14 kwietnia przedstawiono projekt nowego brzmienia § 18, w którym "wskazano na konkretne sytuacje, w których obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje, a także wskazuje na odstępstwa od tego obowiązku".

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w
których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach; 
3) na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
4) na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
2) dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

3. W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności
zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.”.

źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Mariusz Mielcarek Zobacz także:

 

Maski ochronne. Minister w lutym: nie pomagają. Teraz każe je nosić.

Pielęgniarki: Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ochronną.

Pielęgniarka: jedna maseczka ochronna na cały dzień.