Dodatki COVID-19 dla kolejnych pielęgniarek. Ale jest warunek...

Dodatki dla pielęgniarek.

Przekazujemy kolejne informacje w sprawie dodatków dla pielęgniarek, które walczą z pandemią. Dodatki (rekompensaty) otrzymają nie tylko pielęgniarki ze szpitali jednoimiennych. Obecnie ministerstwo rozwoju informuje, że kolejne środki finansowe zostaną skierowane do zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPS-ów. "Dodatkowe pieniądze trafią na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek i innych członków personelu medycznego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażania, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia".


Pielęgniarka - dodatki za COVID19

  • Ministerstwo rozwoju w ramach Pakietu Antywirusowego przekaże środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia kolejnej grupy pielęgniarek. 

  • Dodatki zostaną wypłacone pielęgniarkom: zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPS-ów.

  • Wzrost wynagrodzeń pielęgniarek obejmie 4 kolejne miesiące. 

Dofinansowanie wynagrodzeń przez 4 miesiące i zakup środków ochrony osobistej od 1 maja do końca tego roku – takie wydatki zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPSów zostaną sfinansowane z programu Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER). Zgodę na przeznaczenie funduszy unijnych na ten cel i na realizację projektu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Pieniądze trafią na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek i innych członków personelu medycznego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażania, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W placówkach zostanie wprowadzony bezpieczny system pracy, a kiedy to konieczne, kadra otrzyma również możliwość noclegu poza miejscem zamieszkania, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Placówki będą mogły również zakupić środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.

Uruchomione środki uwzględniają specyfikę zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. Dofinansowanie umożliwi wdrożenie systemu pracy ograniczonego wyłącznie do jednego podmiotu i zrekompensuje pomagającym utratę dochodu z innych miejsc pracy. Pozwoli to zapobiegać transmisji koronawirusa i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów. Nadzwyczajne rozwiązania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego obejmą także zapewnienie bezpieczeństwa personelowi. Sfinansują zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Fundusze Europejskie dofinansują pomoc udzielaną od 1 maja do końca tego roku. Na dodatki do wynagrodzeń w placówkach całodobowych udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym przeznaczone jest prawie 230 mln zł. Zakup środków ochrony dla personelu i pacjentów oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) planowane jest ponad 20 mln zł.

źródło: gov.pl/web/fundusze-regiony

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - przykład grupa 9.

Senator o pielęgniarkach: przez 3 dni suchy chleb i chińskie zupki.

Pielęgniarki - nowelizacja rozporządzenia praca w jednym miejscu.