Pielęgniarki w pandemii - przykłady wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i stawki kontraktowej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w pandemii.


Pielęgniarka - wzrost wynagrodzenia za COVID-19

W dniu 24 czerwca 2020 roku Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych rozpoczął cykl artykułów dotyczących rodzajów dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, wykonujących zawód w ramach walki z zakażeniami koronawirusem. W pierwszym artykule poruszyliśmy problematykę jednego z rodzajów dodatków - wypłacanego ze środków NFZ przez dyrektorów szpitali. Dodatek ten nie jest obligatoryjny a jego wypłacanie oraz wysokość zależy od decyzji dyrektora. Ten rodzaj wzrostu wynagrodzenia ma miejsce w szpitalach jednoimiennych. Więcej informacji w przedmiotowej sprawie w artykule pt. Pielęgniarki - rodzaje dodatków COVID-19 do wynagrodzenia.
 
Poniżej przedstawiam kilka przykładów w jaki sposób dyrektorzy szpitali wypłacają pielęgniarkom i położnym przedmiotowy dodatek. Niektórzy z dyrektorów podkreślają, że dodatkowe wynagrodzenia wypłacają z "własnych środków". 
 
 

Szpital w Gdańsku 

Dodatek za pracę w narażeniu z pacjentami zakażonymi koronawirusem ustalony został na 20 proc. pensji zasadniczej (umowa o pracę) i 20 proc. stawki godzinowej (umowa cywilnoprawna). 

Szpital we Wrocławiu 

Wprowadzono dodatek 30 zł brutto za godzinę pracy dla wszystkich osób z personelu medycznego pracujących bezpośrednio przy pacjentach z zakażonych. 

Szpital w Krakowie

Dodatkowe kwoty mają wynieść od 1 tys. do 2,5 tys. zł na osobę. W czerwcu dyrektor sprecyzował, że dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek wyniosło "4000 zł netto na osobę dodatkowo, niezależnie od wynagrodzenia za pracę w objętym zakażeniem oddziale".

Szpital w Łodzi

W maju informowaliśmy za Gazetą Wyborczą, że pielęgniarki mają poczucie ogromnej krzywdy. Dodatki za Covida dla lekarzy są 10 razy wyższe niż dla pielęgniarek.  "Poza fizycznym zmęczeniem do głosu dochodzi też poczucie głębokiej niesprawiedliwości". Lekarzom za godzinę pracy przy chorych zakażonych wirusem obiecano 150 zł dodatkowo, podczas gdy pielęgniarkom zaproponowano zaledwie 15 zł dodatku. Powyższa sytuacja stała się także przedmiotem interpelacji poselskiej do ministra zdrowia.  

Szpital w Poznaniu 

Umowa o pracę - 30 zł brutto, umowa kontraktowa 35 zł brutto do każdej przepracowanej godziny z chorymi zakażonymi.

Należy podkreślić, że niektóre szpitale w ogóle nie wypłacają dodatkowych środków dla pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek - Redaktor naczelny, pielęgniarz