Izba pielęgniarek o konkursie NFZ na środki przeznaczone dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Pielęgniarka - praca w jednym miejscu.


Pielęgniarki - dodatkowe wynagrodzenie w pandemii

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 sierpnia 2020 r.:

Przekazujemy informację o konkursie NFZ na środki, które mogą być przeznaczone m. in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu. 

Szanowni Państwo, 

przesyłam informację o konkursie Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu. 
Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:
1. Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty: 
a. ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
b. ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
c. Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
d. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
e. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

2. W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.

3. Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.

4. Wnioski o przyznanie grantu należy składać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz w wersji papierowej zgodnie z lokalizacją podmiotu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku kilku lokalizacji wniosek o przyznanie grantu powinien zostać złożony w OW NFZ właściwym według siedzibą Wnioskodawcy.

5. Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:
a. wniosek o przyznanie grantu,
b. zapotrzebowanie na grant,
c. oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy, które stanowią odpowiednio załączniki 1, 2a, 2b oraz 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ

Z poważaniem

Mariola Łodzińska 
Wiceprezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

5 sierpnia 2020 roku 

źródło: izba pielęgniarek i położnych

NFZ informuje o wysokości środków na dodatki:

W ZOL lub ZPO, lub Hospicjach:

- pielęgniarka – 2 582 zł,
- ratownik medyczny – 2 582 zł,
- fizjoterapeuta – 2 582 zł,
- opiekun medyczny – 1 574 zł,
- osoba sprzątająca – 1 426 zł,
- osoba kuchenkowa – 1 426 zł,

W DPS:

- pielęgniarka – 2 582 zł,
- ratownik medyczny – 2 582 zł

Mariusz Mielcarek