Pielęgniarka - po 36 latach w lipcu dostałam 10 zł podwyżki. Młodsze koleżanki 50 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac

Do Mariusz Mielcarek 

Redakcja pielegniarki.info.pl 

Witam serdecznie, mam krótkie pytanie do pana. Proszę o bliższą informację dlaczego dostałam 10 zł podwyżki? Nikt mnie jeszcze tak nie upokorzył, mogli sobie darować, pracuję 36 lat, byłam 10 lat oddziałową itd. Dziś koleżanki o wiele młodsze dostały 50 zł! To jest chore...,a nasza praca wygląda tak samo codziennie. Tu się nie liczy kto ma ma magistra, tu się liczy szacunek do człowieka. Będę bardzo wdzięczna jeśli pan się odważy opublikować mój post.

Dane autorki korespondencji do wiadomości redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

P.S. Bardzo dziękuję za przesłaną informację. Od lat informujemy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych o bezsensownych i dyskryminujących zasadach, którymi kierowano się tworząc tzw. siatkę płac pielęgniarek i położnych w ustawie o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. 

Ostatnio ministerstwo zdrowia podkreśla, że jednakowe stanowiska pracy to jednakowe wynagrodzenie! Jak to ma się do siatki płac autorstwa samego ministerstwa? Siatki, która dyskryminuje pielęgniarki i położne!

Szczegółowe informacje w sprawie lipcowej regulacji płac zasadniczych pielęgniarek i położnych znajdzie Pani w aktualnościach w dziale pt. Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac i w lipcowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek