Pielęgniarki z izby dziękują byłemu ministrowi.

Samorząd pielęgniarek dziękuje.


Podziękowania pielęgniarek z izby dla Łukasza Szumowskiego – byłego Ministra Zdrowia

W dniu 21 sierpnia 2020 na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych opublikowane zostały podziękowania dla odchodzącego ze stanowiska Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W imieniu całej izby i środowiska zawodowego, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas złożyła uroczyste podziękowania na ręce Ministra.

Wśród wychwalanych przez panią prezes osiągnięć byłego ministra zdrowia, na pierwszym miejscu znajduje się wysiłek włożony w zmianę pielęgniarstwa w Polsce. Prezes wymienia walory Łukasza Szumowskiego, takie jak: prawdziwy dialog i zrozumienie, zdeterminowanie, odwaga i szybkość w działaniu.

Pielęgniarki z izby wdzięczne za wzrost wynagrodzeń

Prezes samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych przypomina porozumienie zawarte w 2018 roku między NIPiP i OZZPiP a Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ, zwane „pakietem Szumowskiego”. Zawsze będziemy pamiętać o tym, kto dopilnował, by resort zagwarantował polskim pielęgniarkom i położnym m.in. realny wzrost wynagrodzenia, nowe normy zatrudnienia... Wyraża wdzięczność za dokument pt. Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Podziękowania podsumowuje przytoczony przez autorkę cytat: „Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra” (Melody Beattie).

Na koniec Prezes NIPiP zapewnia o swoim wsparciu i składa życzenia na ręce Łukasza Szumowskiego: z serca życzymy sukcesów w życiu zawodowym, a prywatnym – zdrowia i więcej czasu dla Rodziny.

Zobacz zdjęcia z podziękowań...

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl