Pielęgniarki - są pieniądze na znaczny wzrost wynagrodzeń za pandemię.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Dodatki dla pielęgniarek za COVID-19

Jak informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia, „ W styczniu i lutym 22 szpitale, które potem zostały przekształcone w jednoimienne szpitale zakaźne przeznaczone dla pacjentów z COVID-19, odnotowały stratę na poziomie 135 mln zł; natomiast za okres od marca do maja 22 szpitale jednoimienne odnotowały zysk powyżej 200 mln zł”. Rzecznik dodaje, że po przekształceniu tych placówek w szpitale jednoimienne, ich przychody wzrosły niemal dwukrotnie. Ta sytuacja daje więc 9 mln średniego zysku na jeden szpital. 

Stara śpiewka o braku środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek nieaktualna...

Polepszenie finansów szpitali jednoimiennych to bardzo dobra informacja. W opinii redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych taka sytuacja pozwala dyrektorom tych szpitali na docenienie pielęgniarek i położnych poprzez znaczne podwyższenie wynagrodzeń w formie dodatków za pracę w pandemii. Pielęgniarek i położnych pracujących w oparciu o umowę o pracę a także na umowach cywilnoprawnych. 

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl