Wynagrodzenia pielęgniarek uzależnić od pensji lekarzy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Interpelacja do prezesa Rady Ministrów w sprawie podwyżek dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych

Szanowny Panie Premierze!

Tysiące osób zajmuje się zwalczaniem wirusa COVID-19. Są to nie tylko przedstawiciele zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy technicy medyczni, ale również pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, jak i przedstawiciele służb mundurowych. Jednak na pierwszej linii frontu stoją pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni, którzy jako pierwsi mają kontakt z osobami zakażonymi. To oni mają najczęstszy kontakt z chorym i każdego dnia poświęcają swe życie dla ratowania innego. Często byli oni piętnowani, ponieważ wielu mieszkańców w obawie przed zarażeniem nie chciało robić zakupów w tym samym sklepie czy nawet mieszkać obok.

Systemowe zmiany w zakresie wynagradzania pielęgniarek 

Szanowny Panie Premierze, poświęcenie, jakiemu oddają się ci pracownicy, jest ogromne. Należy na każdym kroku doceniać ich siłę, wytrwałość i oddanie dla dobra innego człowieka. Często dla ratowania drugiego człowieka poświęcają swe rodziny i własne zdrowie. Uważam, że krzywdzące dla nich byłoby niepodziękowanie za trud, jaki włożyli i wkładają każdego dnia. Należy wynagrodzić im ten trudny i niepewny czas, jakim jest panująca epidemia. Same dodatki do pensji, czasami w upokarzających wysokościach, nie wystarczą. Trzeba podjąć poważną dyskusję nad podwyżkami dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i pracowników okołomedycznych. Należy zastanowić się nad systemowymi zmianami i uzależnić wysokość wynagrodzeń dla ww. osób od np. wysokości wynagrodzeń lekarzy.

Pytania o podwyżki dla pielęgniarek i położnych

W związku z wyżej wymienioną kwestią zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie jest stanowisko rządu odnośnie do podwyżek dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i pracowników okołomedycznych?

2. Czy rząd planuje zmiany ustawowe w zasadach wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i pracowników okołomedycznych?

3. Jakie środki finansowe planuje przeznaczyć rząd na ww. cel? Kiedy można spodziewać się realizacji podjętych działań?

4. Czy przedstawiciele powyższych zawodów medycznych otrzymali premię, wynagrodzenie bądź dodatkowe świadczenia finansowe - dodatki - za okres walki z pandemią COVID-19? Jeśli tak, to kiedy i jakie kwoty przeznaczono na ten cel?

Z poważaniem

Urszula Nowogórska

Poseł na Sejm RP

*śródtytuły pochodzą od redakcji pielegniarki.info.pl 

27 sierpnia 2020 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl