Liczba zakażonych pielęgniarek. Aktualne dane.

Zakażone pielęgniarki.


Zakażenia wśród personelu medycznego

W jednym z ostatnich artykułów na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy o ilości zgonów wśród personelu medycznego, podanej przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia, w odpowiedzi na interpelację Posłanki Joanny Muchy. Autorka interpelacji zwróciła się do ministerstwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące zakażeń wśród osób pracujących w ochronie zdrowia.

Ilu medyków jest zakażonych?

Personel medyczny to grupa bardzo narażona na kontakt z Covid-19, dlatego Joanna Mucha pyta o statystyki dotyczące zakażeń. Pytania w tej kwestii dotyczą liczby chorujących dotąd lekarzy, pielęgniarek, ratowników oraz diagnostów laboratoryjnych. Dodatkowo przedmiotem zainteresowania Posłanki są również pracownicy Sanepidu, którzy zarazili się Covid-19.

Prawie 700 zakażonych pielęgniarek 

Odpowiadając na powyższe pytania, Waldemar Kraska powołuje się na dane z systemu EWP wg stanu na dzień 25 sierpnia oraz systemu IKARD na dzień 20 sierpnia. Statystyki prezentują się następująco:

- 402 lekarzy 
- 694 pielęgniarek/pielęgniarzy
- 80 ratowników medycznych
- 5 diagnostów laboratoryjnych

Łącznie daje to 1181 zakażeń wśród personelu medycznego.

Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl