Wynagrodzenia pielęgniarek - minister o zembalowym do podstawy po 1 stycznia 2021.

Płace pielęgniarek i położnych.


Zembalowe dla pielęgniarek 

Portal politykazdrowotna informuje:

Widzimy konieczność, aby ustawa o najniższych wynagrodzeniach, nie miała charakteru incydentalnego, tylko stała się systemową ustawą regulującą, już na stałe, poziomy wynagrodzeń, które mamy w systemie ochrony zdrowia - powiedział Polityce Zdrowotnej minister zdrowia Adam Niedzielski w środę po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia. Uzgodniono powołanie specjalnego zespołu, który ma przygotować rozwiązania do końca roku.

Kwestia wynagrodzeń w ochronie zdrowia była jednym z tematów posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia.

- Przedstawiliśmy dwie konkretna propozycje. Pierwsza z nich, to włączenie specjalnych instrumentów podwyżkowych, które są dedykowane dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników do wycen. Ten system jest nieco skomplikowany, bo nie ma prostej reguły, bo są różne poziomy zatrudnienia i udział tych kosztów w ogólnych kosztach. Ale mamy takie rozwiązanie, które myślę, że jest dosyć klarowne. To będzie pewna stałą suma dopłacana do wyceny jako oddzielna faktura, ale wraz ze zmianą i zwiększaniem wycen, bo tego należy się spodziewać, te kwoty ryczałtowe będą redukowane - wyjaśnił w rozmowie z Polityką Zdrowotną A. Niedzielski.

- Druga propozycja, ale zawsze trzeba je rozpatrywać łącznie, to jest kwestia rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu, bo chcemy, aby z jednej strony pojawił się dodatkowy strumień finansowania, ale z drugiej - aby pojawiła się gwarancja dla pracowników, że ich prawa nabyte, które mają w obecnym systemie, zostaną zachowane - mówił szef resortu zdrowia.

Jak podkreślił, "tutaj widzimy konieczność aby ta ustawa o najniższych wynagrodzeniach, nie miała takiego charakteru incydentalnego, tylko stała się systemową ustawą regulującą już na stałe poziomy wynagrodzeń, które mamy w systemie ochrony zdrowia".

Ustawa dla wszystkich zawodów medycznych

Dodał, że ustawa dotyczy wszystkich zawodów medycznych. - Tam nie ma różnicowania po grupach, tylko po poziomie wykształcenia i ewentualnej specjalizacji. Będzie to dotyczyło zarówno fizjoterapeutów, pielęgniarek, ratowników medycznych. To będzie jednolite rozwiązanie które bez względu na typ zawodu, a wiążąc to jedynie z poziomem kompetencji, będzie gwarantowało te minimalne poziomy wynagrodzeń, które oczywiście chcemy, aby sankcjonowały te dedykowane instrumenty podwyżkowe, które w tej chwili są realizowane - wskazywał A. Niedzielski.

Specjalny zespół wypracuje propozycje

- Chcemy ten projekt ustawy wypracować razem z partnerami społecznymi z komisji (trójstronnej - przyp. red.). Mamy takie ustalenie, że zespół będzie składał się z przedstawicieli ministra zdrowia na poziomie wiceministra, bo prowadzącym będzie wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko, a z zewnątrz, poprosiliśmy o zgłoszenie przedstawicieli z zespołu - wyjaśnił minister.

- Chcemy wspólnie wydyskutować rozwiązania. Na pewno będziemy koncentrowali się właśnie na zagwarantowaniu mechanizmów, które dadzą poczucie pracownikom ochrony zdrowia, że ich prawa, które do tej pory były realizowane, są zagwarantowane, ale też, że będą mieli możliwość partycypacji we wzroście nakładów w ochronie zdrowia - dodał.

Pytany o to, kiedy można spodziewać się efektów pracy zespołu i projektu, A.Niedzielski podkreślił, że "zespół powstaje  na dniach, bo dziś uzgodniliśmy reguły". - Celujemy tak, aby do końca roku wypracować te rozwiązania - stwierdził. 

Beata Pieniążek-Osińska, politykazdrowotna.pl