Premier Morawiecki w sejmie o zarobkach pielęgniarek.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Premier o zarobkach pielęgniarek ze specjalizacją

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 21 października 2020 roku. 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:
Czwarta rzecz: mówią o służbie zdrowia, mówią o epidemiach, o łóżkach zakaźnych. Otóż ile było łóżek zakaźnych w 2015 r. w czasach Platformy Obywatelskiej?
(Głos z sali: 6 lat rządzisz.)
(Głos z sali: Cicho!)
Było 3 tys. łóżek zakaźnych. Dzisiaj jest ponad 18 tys. łóżek zakaźnych. Ile zarabiała pielęgniarka i położna ze specjalizacją w czasach Platformy Obywatelskiej?
(Głos z sali: Epidemii nie było.)
(Poseł Sławomir Nitras: Wiesz, ilu było chorych na koronawirusa za Platformy?)

I to na koniec w 2015 r.? 2500 zł. Dzisiaj to jest ok. 2 tys. więcej niż w waszych czasach. To się stało w ciągu 5 lat.
Ile w czasach Platformy Obywatelskiej poświęcano środków na służbę zdrowia?
(Poseł Sławomir Nitras: Na koranawirusa?)
(Głos z sali: Idź, wstydu nie rób.)

Jaka była strategia Arłukowicza? Dziękuję bardzo za przypomnienie. (Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Pani marszałek, niech pani go uciszy.)

źródło: stenogram z posiedzenia

Wybrał: Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl