Co pracodawcy kombinują z "100% dodatku do wynagrodzenia"?

Dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Dodatek do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Niedawno zostało podpisane polecenie Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ w zakresie wypłacania dodatku Covidowego. Adam Niedzielski ogłosił, że wynagrodzenia medyków zostaną zwiększone o 100%, co powoduje pewne niejasności na poziomie zakładów pracy i pracodawców. W kolejnym już wystąpieniu Przewodniczącej pani Krystyny Ptok na fanpage Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zostały przedstawione sytuacje nieprawidłowe, dotyczące przedmiotowego zagadnienia. 

Wynagrodzenia wyższe o 100%

Już we wrześniu Minister Zdrowia przekazał do NFZ polecenia o podniesieniu zasadniczych wynagrodzeń personelu pracującego w szpitalach II i III stopnia o 50 %. Następne polecenie ministra Niedzielskiego, skierowane już w listopadzie, dotyczy stuprocentowego wzrostu płac  osób zatrudnionych w ww. placówkach, szpitalach psychiatrycznych przyjmujących zakażonych pacjentów oraz na izbach przyjęć, SOR-ach i pracowników diagnostyki medycznej. Krystyna Ptok zwraca uwagę na wielokrotne już apele do ministerstwa o wypłacenie takich dodatków. Obecne decyzje Niedzielskiego traktuje jako swoiste uhonorowanie ochrony zdrowia. 

Bezpodstawne działania pracodawców

Okazuje się, że w tej chwili pracodawcy zupełnie bezpodstawnie wymagają od swoich podwładnych oświadczeń o liczby godzin przepracowanych z pacjentami chorymi na Covid-19. W poleceniu Ministra Zdrowia nie znajdziemy zapisu zobowiązującego pracowników do takiego raportowania. Zapewniony miał być stuprocentowy wzrost wynagrodzeń dla każdej osoby pracującej z koronawirusem. Na stronie związku znaleźć można wzór oświadczenia o wysokości wynagrodzenia (zasadniczego za październik oraz brutto za listopad), jak i zgody na udostępnienie powyższej informacji, co jest jedynym zobowiązaniem pracowników. 

Dodatki również w szpitalach I stopnia

Również w szpitalach pierwszego stopnia, które z powodu stale rosnącej liczby zakażonych zaczynają leczyć, a nie tylko diagnozować i odsyłać pacjentów z Covid-19, zostaną zmienione umowy, dzięki czemu osoby pracujące w tych placówkach będą mogły ubiegać się o zapowiedziane dodatki. 

Należy natychmiast wycofać takie oświadczenia

Przewodnicząca związku wystosowała więc apel do pielęgniarek i położnych o zaprzestanie bezmyślnego podpisywania dokumentów podsuwanych im przez pracodawców. Wyraża ona niepokój sytuacjami, w których są podawane wcześniej wspomniane informacje, a więc te dotyczące liczby godzin przepracowanych w kombinezonach. Oświadczenia należy natychmiast wycofać, a jedynymi, które należy złożyć są te dotyczące wysokości wynagrodzeń, chyba że pracodawca z własnych  środków przyznaje pracownikom dodatkowe środki, wtedy może żądać udzielenia takich informacji - liczby godzin przepracowanych w kombinezonach.

Dbajmy o swoje zdrowie

Krystyna Ptok stara się dodać otuchy walczącym na pierwszej linii frontu medykom. Deklaruje, że kolejne nagranie poświęci na sposoby dbania o swoje własne zdrowie w tak trudnym czasie. Pracownicy muszą sami zadbać o siebie, a żadna stworzona ustawa czy rozporządzenie nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, którego wymaga obecna sytuacja. 

Więcej informacji o rekompensatach w aktualnościach w dziale pt.: Rekompensaty dla pielęgniarek

Wybrał: Wiktoria Wrembel, pielegniarki.info.pl

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście warunków wykonywania praktyki zawodowej oraz wynagrodzeń w okresie pandemii.

Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]
Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.