Ile godzin pielęgniarka może pracować w jedym kombinezonie?

Środki ochrony indywidualnej pielęgniarek.


Pielęgniarki - czas pracy w kombinezonie

Wiele razy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych poruszaliśmy sprawę pracy pielęgniarek w kombinezonach. Do dziś jest wiele niejasności związanych z regulacjami kwestii kombinezonów używanych w ciągłym trybie pracy pielęgniarek. Codzienna walka w szpitalach jest dodatkowo utrudniona przez konieczność ich noszenia. Poniżej publikujemy kilka komentarzy pielęgniarek, zwracających uwagę na trudności, z jakimi muszą się zmagać, pracując w dodatkowym zabezpieczeniu.

• „Trudno mówić o radzeniu sobie. To jest megatragedia. Proszę Boga co wieczór, aby się to skończyło”.

• „Na to nie ma rady, majtki mokre, pot w butach, a po kilku minutach do ust spływał mi pot z czoła. To były ciężkie chwile”.

• „Dramat - okulary zaparowane, nic nie widać, gorąco i wszystko mokre. Niech to się już skończy”.

• „Najgorsze są potówki, po 2 godzinach dłonie i stopy w bąblach”.

• „Nie radziliśmy sobie, w parę minut leje się pot po całym ciele i trzeba dać radę”.

• „Ciężko, kilka godzin w upale i później brak sił na resztę 12-godzinnego dyżuru, ale jakoś trzeba”.

Czytaj więcej w Gazecie Pielęgniarek i Położnych

BHP pielęgniarek i położnych

Jednocześnie przypominamy opinię w sprawie czasu użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej, a dokładnie kombinezonów używanych w ciągłym trybie pracy pielęgniarek.

BP.0710.9.2020.MP                                                       Warszawa, dnia 12 czerwca 2020 r.
 

          Pani
                              Greta Kanownik
                 Dyrektor
                                                                    Departament Pielęgniarek i Położnych
                                       Ministerstwo Zdrowia


Dotyczy: określenia czasu użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej, a dokładnie kombinezonów używanych w ciągłym trybie pracy pielęgniarek, lekarzy lub ratowników medycznych 

Szanowna Pani Dyrektor

W odpowiedzi na pismo znak: 2041437.EM z dnia 5 maja 2020 r., w sprawie określenia
czasu użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej, a dokładnie kombinezonów używanych
w ciągłym trybie pracy pielęgniarek, lekarzy lub ratowników medycznych, uprzejmie proszę
aby przyjąć, że w ramach przeprowadzonego przeglądu nie odnaleziono jednoznacznych
dowodów określających ramy czasowe dla korzystania z kombinezonów. Na podstawie
istniejących dowodów oraz wiedzy eksperckiej, Komitet Sterujący ustalił, że długość czasu
pracy w jednym kombinezonie nie powinna przekraczać 4 godzin pracy ciągłej.

Należy mieć przy tym na względzie, że czas użytkowania środków ochrony indywidualnej
zależy m. in. od ich specyfikacji.

Z wyrazami szacunku
PREZES
 dr n. med. Roman Topór-Mądry

Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl