100% dodatek dla pielęgniarek. To znaczy ile?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Dodatki dla pielęgniarek - informacje ministerstwa zdrowia

Minister zdrowia na konferencji prasowej w dniu 30 listopada informował, że do 17 grudnia nastąpi wypłata 100% dodatków do wynagrodzeń personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych. Więcej szczegółów w przedmiotowej sprawie znajdziesz w artykule pt.: Do 17 grudnia wypłata 100% dodatków dla pielęgniarek.

Do przestrzeni publicznej, przez ministerstwo zdrowia, przekazywane są informacje w sprawie „podniesienia o 100% wynagrodzenia”. Należy stanowczo podkreślić, że jest to niezgodne ze stanem faktycznym oraz wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Pracownikom medycznym, regulacje prawne, wprowadzają od 1 listopada 2020 roku, nie „podniesienie o 100% wynagrodzenia” lecz dodatek w wysokości „100% wynagrodzenia zasadniczego”. Przy obecnych zasadach wynagradzania w ochronie zdrowia, które zawierają wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wysługę lat, za pracę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta, twierdzenie o „podniesieniu o 100% wynagrodzenia” jest całkowicie nieuprawnione. Jest nieprawdziwe.

Dodatki będą wypłacane w następującej wysokości: 100% wynagrodzenia zasadniczego minus podatek i składki na ZUS. 

Mariusz Mielcarek