Liczba lekarzy, pielęgniarek, ratowników oraz diagnostów z dodatkami za listopad.

Dodatki dla pielęgniarek.


Dodatki dla pielęgniarek za walkę z pandemią

Posiedzenie sejmu w dniu 10 grudnia 2020 roku.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski

(...) Otóż mamy dwie grupy personelu medycznego, któremu płacimy dodatki. Jeden to jest personel, który jest kierowany przez wojewodę, i wtedy mamy regulację ustawową, która jest podstawą wypłacania tego dodatku, i każda osoba skierowana przez wojewodę do pracy w związku z COVID otrzymuje taki dodatek – każda. Czy to będzie lekarz, czy to będzie
pielęgniarka, czy to będzie ratownik medyczny, każde z nich otrzyma taki dodatek.
Drugą podstawą wypłacania dodatków jest polecenie, które 1 listopada wydałem Narodowemu Funduszowi Zdrowia, żeby osobom, które nie są kierowane przez wojewodę, a pracują w szpitalach COVID-owych, w jednostkach COVID-owych, czyli tych, które są wskazane przez wojewodę do walki z COVID-em – są one oczywiście powszechnie znane, bo mamy
publicznie dostępną informację na ich temat – naliczono dodatek za cały listopad, który był podstawą jego naliczenia, i oczywiście kolejne miesiące. To na podstawie tego polecenia, które było wydane 1 listopada. Tutaj mamy upoważnioną grupę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych, którzy pracują w laboratoriach szpitalnych.

W stosunku do poprzedniego rozwiązania powiększyliśmy tę grupę właśnie o ratowników i o diagnostów laboratoryjnych. Ale, co ważne, wcześniej te pieniądze były wypłacane tylko i wyłącznie osobom, które wyłącznie, podkreślam, walczyły z COVID-em. Teraz nie muszą wyłącznie tu pracować – jeżeli idą na inny oddział, to nie tracą tego dodatku, będą go otrzymywały. 

Ponieważ wiedziałem, że dzisiaj padną pytania na ten temat, przygotowując się do spotkania z państwem, poprosiłem Narodowy Fundusz Zdrowia o podsumowanie, jak wygląda kwestia wypłacania tego dodatku na podstawie realizowanego polecenia. Mamy informację, że mamy blisko 3 tys. lekarzy, 7 tys. pielęgniarek, blisko 2 tys. ratowników, w pozostałych zawodach, czyli to są diagności i inni uprawnieni, to jest 990. Suma kwot zgłoszonego zapotrzebowania na środki… Zapotrzebowanie zgłasza się po pełnym miesiącu, tzn. trzeba przepracować miesiąc, wystawia się fakturę i zgłasza się NFZ zapotrzebowanie na środki, dlatego wypłata środków za listopad nastąpi w okolicach połowy grudnia, czyli na przełomie tego i następnego tygodnia. Zapotrzebowanie już zgłoszone w ramach wypłacenia tych wydatków to jest 40 mln zł za miesiąc na dodatki dla personelu. (...)

Zobacz także: Aktualności według działów - dodatki dla pielęgniarek.

Źródło stenograu posiedzenia sejmu

Wybrał: Mariusz Mielcarek