MZ w sprawie ograniczeń w przemieszczaniu się kadry pielęgniarskiej.

Pielęgniarki w pandemii.

Praca pielęgniarek w pandemii

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie form zatrudniania pielęgniarek i pielęgniarzy w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 

-fragment-

Szanowny Panie Ministrze!

Pielęgniarki i pielęgniarze swoją pracą na co dzień gwarantują poczucie bezpieczeństwa wszystkim pacjentom. W okresie panującej epidemii koronawirusa COVID-19 ich ofiarna praca w bardzo ciężkich warunkach zasługuje na najwyższe uznanie i wyrazy szacunku zarówno w postaci stosownego wynagrodzenia, jak i polepszenia warunków zatrudnienia.

(...)

2. Czy uważa Pan, Panie Ministrze, że przemieszczanie się kadry pielęgniarskiej do różnych szpitali jest bezpieczne w dobie COVID-19?

Z poważaniem

Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP

5 listopada 2020 roku

Odpowiedź ministerstwa zdrowia w sprawie pielęgniarek 

W odpowiedzi na interpelację nr 13979 Pani Małgorzaty Pępek, Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie form zatrudniania pielęgniarek i pielęgniarzy w obliczu trwającego stanu epidemii na terenie kraju, związanego z wirusem
SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

-fragment-

 

Ad. 2.

Odnosząc się natomiast do kwestii ograniczenia przemieszczanie się kadry medycznej, w tym kadry pielęgniarskiej do różnych podmiotów leczniczych wskazujemy, iż ograniczenie w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775, z późn. zm.).

Uprzejmie informujemy, że w związku z utratą mocy prawnej ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. nie obowiązują również ograniczenia, które zostały w nim określone.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

1 grudnia 2020 roku

Wybrał: Mariusz Mielcarek