Jaki procent pielęgniarek jest absolwentkami Liceum Medycznego lub Studium.

Liczba pielęgniarek absolwentów LM i SM.

Podział pielęgniarek i położnych w siatce płac

Ministerstwo zdrowia w uzasadnieniu do jednej z ustaw podało liczby pielęgniarek i położnych w poszczególnych grupach w siatce płac.  W grupie zawodowej pielęgniarek i położnych podział ten kształtuje się to następująco:

1. - 11 128 osób to pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 7. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  czyli Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

2. - 59 041 osób to pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 8. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach ‑ Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa bez specjalizacji i położna z tytułem zawodowym magister położnictwa bez specjalizacji

3. - 129 513 osób to pielęgniarki i położne zaliczane do grupy 9. w załączniku do ustawy o wynagrodzeniach  ‑ Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 06‑07c, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Wniosek: Na 200 tysięcy pielęgniarek i położnych co najmniej 130 tysięcy legitymuje się wykształceniem średnim zawodowym. Stanowi to około 65% pielęgniarek i położnych. Natomiast w grupie 8 są pielęgniarki z tytułem albo magistra lub specjalisty. Te, które posiadają specjalizację mają wykształcenie średnie zawodowe. Gdyby przyjąć, że połowa z tych osób czyli 30 tysięcy posiada tytuł magistra to do 130 tys. osób z grupy 9 należy dodać kolejne 30 tys. z grupy 9. Daje to razem około 160 tys. osób. 

Wniosek: co najmniej 80% pielęgniarek i położnych posiada wykształcenie średnie. Niestety nie jest do końca wniosek uprawniony. Należy pamiętać o całej rzeszy pielęgniarek i położnych absolwentów studiów zawodowych - pomostowych. Tych osób jest prawie 40 tysięcy. Gdyby te osoby odjąć od liczby 160 000 to daje nam wynik 120 tys. Czyli procent pielęgniarek ze średnim wykształceniem zawodowym kształtuje się na poziomie 60%. 

Zobacz także: 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek - nowe dane ministerstwa

Wybrał: Mariusz Mielcarek