Liczba pielęgniarek na umowach o pracę i kontraktach.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.


Warunki pracy pielęgniarek i położnych

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatków do pensji pielęgniarskich

Szanowny Panie Ministrze!

Z doniesień prasowych i związków zawodowych pielęgniarek wynika, że od 1 stycznia 2021 r. znika tzw. Zembalowe - dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek przyznany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1681). Pieniądze przeznaczane dotychczas na te dodatki mają zostać przeniesione do ogólnej puli przyznawanej szpitalom w ramach kontraktu z NFZ. (...)

W związku z tym, działając na podstawie art. 192 ust. 1 regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

(...) Ile jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach posiadających umowę z NFZ pielęgniarek otrzymujących ten dodatek?

Posłowie na Sejm RP:  Marcelina Zawisza, Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek

11 października 2020 roku

Odpowiedź ministerstwa - liczba etatów pielęgniarek 

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na interpelację nr interpelację nr 12480 Pani Poseł Marceliny Zawiszy
i grupy Posłów w sprawie dodatków do pensji pielęgniarskich uprzejmie proszę o
przyjęcie następujących informacji. (...) 

Ponadto w odpowiedzi na pytanie nr 2 informuję, ze wg stanu na dzień 1.07.2020 r. liczba zgłoszonych etatów pielęgniarek i położnych wynosiła odpowiednio:

- w ramach umowy o pracę – 166 525,07 etatów;
- w ramach stosunku służbowego – 465,36 etatów;
- na podstawie umowy cywilnoprawnej – 47 672,40 etatów

  razem 214 662,83 etaty. (...) 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

7 listopada 2020 roku

Wybrał: Mariusz Mielcarek