Zakażenia pielęgniarek w podziale na województwa.

Zakażone pielęgniarki


Zakażenia pielęgniarek i położnych w podziale na województwa

Interpelacja w sprawie zakażeń koronawirusem wśród przedstawicieli zawodów medycznych w podziale na województwa.

Szanowny Panie Ministrze,

z danych systemu informatycznego resortu upublicznionych przez łódzkie media wynika, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, od końca września do 8 grudnia br., w powiecie łódzkim wschodnim zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 uległo 9582 pracowników ochrony zdrowia – 40 razy więcej w porównaniu z ich liczbą w pięciu miesiącach w okresie od maja do 29 września.

Najwięcej zakażonych jest wśród pielęgniarek (4689 osób) i lekarzy (3158 osób), ale zakażeniu ulegają także położne (501), farmaceuci (330), stomatolodzy (316), ratownicy medyczni (262) i diagności laboratoryjni (235). Dla porównania w okresie niecałych 5 miesięcy od maja do końca września w Łodzi i powiecie łódzkim wschodnim zakażonych zostało łącznie 243 przedstawicieli zawodów medycznych, w tym 12 w powiecie.

Jednocześnie posłowie Zjednoczonej Prawicy zdecydowali o ograniczeniu prawa do „dodatku covidowego” jedynie do pracowników medycznych, którzy zostali skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w trybie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zamiast do wszystkich uczestniczących w leczeniu pacjentów, u których potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym stanem faktycznym, proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

Jak analogiczne dane przedstawiają się w odniesieniu do poszczególnych województw?

(...)

Krzysztof Piątkowski
Poseł na Sejm RP

Odpowiedź ministerstwa - liczba zakażonych pielęgniarek

Województwo podkarpackie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 3177 pielęgniarek/pielęgniarzy i 300 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 242 pielęgniarek/pielęgniarzy i 23 położnych.

• Województwie opolskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 1468 pielęgniarek/pielęgniarzy i 124 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 169 pielęgniarek/pielęgniarzy i 11 położnych.

• Województwo podlaskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 1473 pielęgniarek/pielęgniarzy i 128 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 185 pielęgniarek/pielęgniarzy i 15 położnych.

• Województwie mazowieckie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 6213 pielęgniarek/pielęgniarzy i 483 położnych. 
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 859 pielęgniarek/pielęgniarzy i 93 położnych.

Województwo pomorskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 2253 pielęgniarek/pielęgniarzy i 200 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 417 pielęgniarek/pielęgniarzy i 40 położnych.

Województwo małopolskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 4354 pielęgniarek/pielęgniarzy i 323 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 264 pielęgniarek/pielęgniarzy i 17 położnych.

Województwo śląskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 6178 pielęgniarek/pielęgniarzy i 556 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 720 pielęgniarek/pielęgniarzy i 58 położnych.

Województwo lubuskie: w okresie od 1 czerwca do 8 grudnia 2020 roku - 1103 pielęgniarek/pielęgniarzy i 92 położne/położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 153 pielęgniarek/pielęgniarzy i 20położnych.

Województwo świętokrzyskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 1739 pielęgniarek/pielęgniarzy i 153 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 170 pielęgniarek/pielęgniarzy i 11 położnych.

Województwo lubelskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 3363 pielęgniarek/pielęgniarzy i 311 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 480 pielęgniarek/pielęgniarzy i 37 położnych.

Województwo warmińsko-mazurskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 1861pielęgniarek/pielęgniarzy i 126 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 472 pielęgniarek/pielęgniarzy i 28 położnych.

Województwo kujawsko-pomorskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 2720 pielęgniarek/pielęgniarzy i 290 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 625 pielęgniarek/pielęgniarzy i 60 położnych.

Województwo wielkopolskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 3520 pielęgniarek/pielęgniarzy i 453 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 669 pielęgniarek/pielęgniarzy i 87 położnych.

Województwo dolnośląskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 3449 pielęgniarek/pielęgniarzy i 277 położnych. 
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 505 pielęgniarek/pielęgniarzy i 33 położnych.

Województwo zachodniopomorskie: w okresie od 1 maja do 8 grudnia 2020 roku - 1670 pielęgniarek/pielęgniarzy i 164 położnych.
W okresie od 1 do 21 grudnia 2020 r. - 552 pielęgniarek/pielęgniarzy i 52 położnych.

Odpowiedzi udzielili:
Anna Goławska Podsekretarz Stanu
Waldemar Kraska Sekretarz Stanu