Pielęgniarka wybierze "bardziej korzystny" sposób wyliczenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 26 listopada 2020 roku.

Legislator Katarzyna Abramowicz:

Szanowni państwo, to jest dla nas bardzo enigmatyczny, a z drugiej strony, kontrowersyjny przepis. Wydaje się, że jest zbędny i na pewno jest nieprecyzyjny, ponieważ nie wiadomo, co to znaczy, że przepisy będą bardziej korzystne dla osób, o których mowa w arat. 16 ust. 1, szczególnie że o tej korzystności decydować będzie jednak pracodawca i nie ma żadnej możliwości ewentualnie prowadzenia dyskusji odnośnie do korzystności pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Poza tym, wydaje się nam, że ustawodawca nie powinien dopuścić do sytuacji, zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji, kiedy jest zbieg…

Przewodniczący poseł Tomasz Latos (PiS):

Pani mecenas, wszystko rozumiemy. Widać, że pewnie dojdzie do tego zbiegu, natomiast ma pani absolutnie rację, jeżeli chodzi o kwestie bardziej korzystne, bo ja nie wiem, co jest bardziej korzystne. Nikt nie wie, co jest bardziej… Dla jednego to będzie bardziej korzystne, a dla innego coś innego, ale proszę o stanowisko rządu do tej sprawy. Nie wiem, co możemy z tym zrobić…

Podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski:

Chcemy to utrzymać, ponieważ dla pracownika to jest istotne. Nie wiemy dokładnie, jak sytuacja będzie wyglądała.

Przewodniczący poseł Tomasz Latos (PiS):

Dobrze. A czy może pan nam wyjaśnić, co znaczy „bardziej korzystne”? Może dla kogoś bardziej korzystne będzie coś, co w obiegowej opinii jest mniej korzystne. Tego nigdy nie wiadomo, bo ktoś ma na przykład ma rodzinne zobowiązania, różne inne. Można sobie wyobrazić tysiąc wariantów. Czy będziemy indywidualnie rozstrzygać, co dla kogo jest bardziej korzystne?

Podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski:

Tak. Jeśli jedna osoba z tytułu minimalnego wynagrodzenia będzie miała 5 tys., a z tytułu pozostałych, drugiego zapisu, będzie miała 6 tys., to stosuje się dla niej 6 tys. wynagrodzenia, a nie 5.

Przewodniczący poseł Tomasz Latos (PiS):

Czyli, ta korzyść będzie rozstrzygana indywidualnie. Czy tak?
Podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski:

Indywidualnie. (...)

Zobacz więcej w sprawie w aktualnościach w artykule pt. Wynagrodzenia pielęgniarek - sejm uchwalił nowe regulacje.

Sprawę będziemy dokładnie wyjaśniać w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych.

Żródło: stenogram posiedzenia komisji

Wybrał: Mariusz Mielcarek