Pielęgniarki - współczynniki pracy w siatce płac, po 1 lipca br.

Wynagrodzenia pielęgniarek.

Siatka płac pielęgniarek i położnych

OPZZ skierowało wniosek do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za dialog branżowy w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, o kontynuację prac zespołu na temat wynagrodzeń w ochronie zdrowia. 

Istotne jest dla nas pilne przedstawienie propozycji zmiany załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, określającego współczynniki pracy dla poszczególnych grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Wniosek OPZZ wynika z faktu wielokrotnych deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia o gotowości przedstawienia propozycji współczynników partnerom społecznym Trójstronnego Zespołu oraz upływającego czasu i konieczności przeprowadzenia procesu legislacyjnego w taki sposób, aby weszły one w życie od 1 lipca br.

Zmiana wysokości wskaźników pracy, które uwzględniałyby m.in. rosnące corocznie minimalne wynagrodzenie, od początku prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych była dla OPZZ priorytetem. Postulat ten cieszył się poparciem pozostałych partnerów strony społecznej.

Obecnie stronie rządowej przypada okres przewodniczenia Trójstronnemu Zespołowi ds. Ochrony Zdrowia. Liczymy, że pierwsze w tym roku posiedzenie zespołu rozpocznie się dyskusją o wzroście współczynników minimalnych w ochronie zdrowia, zwłaszcza, że wiceminister Maciej Miłkowski wyrażał aprobatę wznowienia prac w tym zakresie. Wniosek w imieniu OPZZ złożyła przewodnicząca Urszula Michalska, członek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. 

źródło: OPZZ

Wybrał: Mariusz Mielcarek