Izba pielęgniarek o szczepieniach grupy zero.

Szczepienia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

 

NIPiP-NRPiP-DM.0025.16.2021.                                         Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r.

Pan

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z niepokojącymi sygnałami, jakie wpływają od pielęgniarek i położnych do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczącymi wstrzymania szczepień personelu medycznego w tzw. w grupie „0”, zwracam się z prośbą o podjęcie niezbędnych działań w zakresie wznowienia w trybie pilnym szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienie personelu medycznego zwłaszcza pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne bezpośrednio w opiece stacjonarnej, otwartej opiece domowej, szkołach czy domach pomocy społecznej, powinno być priorytetem Państwa, a zwłaszcza Ministra Zdrowia, aby zwiększyć dostępność do tych świadczeń i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pacjentom nie tylko chorym na COVID-19.

Według informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Zdrowia, w szpitalach węzłowych szczepienie pierwszą dawką było planowane do końca stycznia br. Rozgoryczenie, frustracja i poziom wypalenia zawodowego z każdym dniem narasta zwłaszcza, że rozpoczęcie szczepień innych grup uprawnionych powoduje, że najbardziej narażona grupa zawodowa pielęgniarek i położnych wśród zawodów medycznych, nie będzie mogła zapewnić bezpieczeństwa sobie i pacjentom. Nie trzeba udowadniać i uzasadniać, jak ważne dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce są szczepienia personelu medycznego, który daje wyraz ogromnego zaangażowania i heroizmu, pracując od ubiegłego roku w trybie stałej gotowości ze szczególnym narażeniem na zakażenie i niejednokrotnie śmierć.

W naszej ocenie bardzo dobrą strategią było zaplanowanie szczepień w pierwszej kolejności personelu medycznego, bo aby móc pomagać innym należy na starcie pomóc tym pomagającym i jest to niezbędny warunek do przywrócenia normalności w polskim systemie ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes NRPiP

(-)Mariola Łodzińska

26.01.2021 r.
źródło: nipip.pl