Dodatki dla pielęgniarek także za pracę z podejrzanymi o zakażenie.

Dodatki dla pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki w wyszkowskim szpitalu

Dyrektor wyszkowskiego szpitala Tomasz Boroński na sesji rady powiatu
27 stycznia przedstawił bieżącą sytuację między innymi w zakresie dodatków dla personelu medycznego.

Obłożenie oddziału covidowego

Dzienne obłożenie oddziału covidowego to ¾ stanu łóżkowego (w oddziale są 32 łóżka). 
Przez miniony tydzień oddział wewnętrzny nie przyjmował pacjentów. – Wirus przemieścił się z tzw. strefy izolacyjnej do strefy ogólnej – wyjaśnił dyrektor szpitala. – Musieliśmy dokonać dekontaminacji i oczyszczenia oddziału. 
Natomiast od poniedziałku 25 stycznia oddział chorób wewnętrznych jest obłożony prawie w 100%.
Nadal nie odbywają się zabiegi planowe, ale codziennie jest przeprowadzanych 4-5 zabiegów ostrych chirurgicznych i ortopedii urazowej.
– 3/4 to znaczy ilu jest pacjentów na oddziale covidowym? – kontynuował serię pytań Bogdan Pągowski. – Jeśli mało, to cały czas wnioskuję, żeby otworzyć oddział kardiologiczny, tych kilku pacjentów zawieźć do szpitala na Stadionie Narodowym, który stoi pusty. Bo rzeczywiście mamy problem z pacjentami, którzy mają kłopoty sercowe.
Jak powiedział dyr. Boroński, oddział covidowy pełne obłożenie miał do połowy stycznia. Tu też jest sytuacja dynamiczna. Liczba chorych może się zwiększyć z dnia na dzień.
 
Co z dodatkami dla pracowników?

Radni pytali dyrektora szpitala także o wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. - Z tego, co wiem, a w listopadzie padała data 16 grudnia, nie wszyscy je otrzymali – zauważył Piotr Wykowski.

- Mam informacje od pielęgniarek, że żadne pieniądze jeszcze na konta nie wpłynęły. Czy pieniądze przyszły do szpitala, czy ich nie ma? – pytała Katarzyna Wysocka.
- Podpisałem umowę na dodatki dla wszystkich, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem zakażonym lub podejrzanymi o zakażenie - zapewnił dyrektor.

Dodatkami objęci są: pracownicy SOR, zespoły ratownictwa medycznego, oddziału covidowego i 8 stanowisk pacjentów z podejrzeniem zakażenia. - Rozszerzyliśmy to o przemieszczanie się takiego pacjenta w obszarach innych oddziałów, czyli np. na chirurgii bądź ortopedii – zaznaczył Tomasz Boroński. - Robimy to z odpowiedzialnością, z uwagi na to, że w umowie jest warunek jeden – z chwilą wydatkowania niezgodnie z wymogami, NFZ może nałożyć karę zwrotu w ciągu 3 dni bez żadnego odwołania.

Dodatki covidowe zostały już wypłacone zespołom ratownictwa medycznego. Natomiast złożone zostały faktury za październik i listopad, a listę za grudzień sprawdza NFZ.
Szpital czeka więc na przelanie środków za październik i listopad. – Natychmiast wypłacimy personelowi – zapewnił dyrektor. – Czekamy, kiedy nam zatwierdzą grudzień, bo to trwa. To spora rzesza pracowników ujętych w tych dodatkach.

Czytaj więcej w artykule o pielęgniarkach w wyszkowskim szpitalu

żródło: nowywyszkowiak.pl

Czytaj więcej o dodatkach dla pielęgniarek 

Wybrał: Mariusz Mielcarek