Pielęgniarki: tyle ukraińskich pielęgniarek przeprowadzi się do Polski.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Pielęgniarki z Ukrainy

Czytaj więcej w sprawie w Gazeta Lekarska

Komentuje Tomas Bogdevic, dyrektor generalny sieci agencji zatrudnienia międzynarodowego Gremi Personal, która posiada kilkanaście biur w 11 miastach Polski i kilkadziesiąt partnerskich agencji w 22 miastach Ukrainy.

– Nowe przepisy wprowadzają znaczące ułatwienia w zatrudnianiu osób zza wschodniej granicy. Lekarze nie będą musieli nostryfikować dyplomów, odbyć stażu podyplomowego lub ubiegać się o uznanie stażu ani składać egzaminu. W zamian wprowadzono inne wymogi: minimum trzyletnie doświadczenie jako lekarz specjalista zdobyte w ciągu ostatnich pięciu lat, prawo pobytu w Polsce czy złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego.

Dodatkowo zainteresowani pracą w Polsce lekarze będą musieli przedstawić zaświadczenie od placówki, która chce ich zatrudnić, wskazujące czas planowanego zatrudnienia. Prawo wykonywania zawodu będzie ograniczone do 5 lat i będzie dotyczyło jednej konkretnej placówki medycznej i określonego zakresu czynności.

Na koniec potrzebne będzie uzyskanie opinii konsultanta, który oceni, czy szkolenie odbyte przez zagranicznego lekarza odpowiada programowi szkolenia w Polsce i na tej podstawie wyda opinię o jego kwalifikacjach. Na podstawie decyzji ministra prawo wykonywania zawodu będzie przyznawać okręgowa rada lekarska.

Nie znamy jeszcze dokładnych wytycznych z Ministerstwa Zdrowia dotyczących procesu weryfikacji kompetencji lekarskich. Kiedy zostaną one uściślone, chętnie wspomożemy polskie placówki medyczne w poszukiwaniu kadry na Wschodzie, jesteśmy na to przygotowani. Dotychczas pomagaliśmy im w znalezieniu personelu technicznego.

Cały czas napływają do Gremi Personal aplikacje od lekarzy ukraińskich i białoruskich, którzy chcą pracować w Polsce. Głównym powodem takiego zainteresowania jest sytuacja finansowa. Polscy lekarze zarabiają dużo więcej niż ukraińscy. W tej chwili minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wynosi 6750 zł brutto (ok. 52 tys. hrywien), pielęgniarki natomiast zarabiają 4918,17 zł brutto (ok. 38 tys. hrywien).

Centrum analityczne Gremi Personal szacuje, iż ok. 2 tys. lekarzy oraz 3 tys. pielęgniarek przeprowadzi się z Ukrainy do Polski, pomimo faktu, że już teraz na Ukrainie brakuje około 24,7 tys. specjalistów. Minister zdrowia Maksym Stepanov jest przekonany, że sytuacja związana z emigracją personelu medycznego na Ukrainie może okazać się katastrofalna.

Czytaj więcej w sprawie w Gazeta Lekarska

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy 

Wybrał: Mariusz Mielcarek