Pielęgniarki z Ukrainy - wpłynęły pierwsze wnioski.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Pielęgniarki z Ukrainy

Redakcja portalu cowzdrowiu informuje:

Wzrasta liczba wniosków o zgodę ministra zdrowia na czasowe wykonywanie zawodu przez medyków spoza Unii Europejskiej, choć wciąż tylko 5 taką otrzymało. Mamy nowe dane resortu zdrowia. Do Polski zgłaszają się medycy nie tylko z Ukrainy i Białorusi ale także z Armenii, Rosji, a nawet Kuby. Ratownikowi wydano zgodę na podstawie dokumentu o doświadczeniu zawodowym ale bez okazania dyplomu.

Do 1 lutego 2021 do resortu wpłynęło łącznie 9 wniosków o uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki, w tym:

- 4 wnioski na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce;
- 5 wniosków na warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii w Polsce.

„Obecnie ww. wnioski są w trakcie rozpatrywania i zostały złożone w większości przez osoby posiadające kwalifikacje pielęgniarki, bez wyszczególnienia na specjalizacje. Wnioski te wpłynęły od osób pochodzących z Ukrainy” - pisze resort w odpowiedzi.

Czytaj więcej na: cowzdrowiu

Zobacz także w aktualnościach - pielęgniarki z Ukrainy

Wybrał: Mariusz Mielcarek