Pielęgniarki - przykład wypłaconego dodatku za listopad.

Dodatki dla pielęgniarek

Dodatki do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych 

Poniżej publikuję decyzję w sprawie wypłaty przez NFZ, za pośrednictwem szpitala, dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia pielęgniarki, zatrudnionej na umowie kontraktowej. 

Decyzja o przyznaniu przedmiotowego dodatku została wystawiona z dniem 27 stycznia 2021 roku a dodatek dotyczy miesiąca listopada 2020 (!).

Zobacz więcej w aktualnościach w dziale: dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek