Pielęgniarki - takie są nasze warunki pracy.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Warunnki pracy pielęgniarek i położnych

Jarocinska.pl informuje, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zdecydował, że wchodzi w spory zbiorowe z zarządami szpitali. Tak też stało się w Jarocinie. Związkowcy podkreślają, że personel pracuje w coraz gorszych warunkach, pielęgniarki są przemęczone z powodu blisko rocznej epidemii. Ta jeszcze bardziej obnażyła braki w tym zawodzie.

W szpitalu są braki kadrowe spowodowane zwolnieniami chorobowymi. Chodzi o zwiększenie zabezpieczenia zatrudnienia. Szpital wychodzi z założenia, że w tej chwili nie obowiązują żadne normy zatrudnienia, żadne wytyczne, kto gdzie może pracować. To wszystko powinno być inaczej uregulowane ze względu na bezpieczeństwo pacjenta - mówi Sławomir Zieliński, przewodniczący Organizacji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy szpitalu w Jarocinie.

Bardzo często zdarzało się, że pracownicy byli przenoszeni z oddziału na oddział. Nie zwracano uwagi, czy dana osoba ma możliwości zdrowotne, aby pracować na danym odcinku, czy jest przeszkolona do obsługi danego sprzętu. Chodzi nam o to, aby uregulować to procedurą, bo zanim tam pracownik pójdzie, to jego bezpośredni przełożony powinien przeanalizować, czy ta osoba ma kwalifikacje, aby na danym odcinku pracować. Przepisy ,,Covidowe” zawieszają wymogi co do minimalnych norm zatrudnienia i wymaganych kwalifikacji, czyli formalnie jest pozwolenie na powyższe działania,  jednak uważamy, że zagraża to bezpieczeństwu pacjentów i personelu - kontynuuje lider jarocińskich pielęgniarek.

Po odwołaniu epidemii pielęgniarki domagają się 50- procentowej podwyżki płac.

Czytaj więcej w artykule pt. Jarocińskie pielęgniarki walczą o podwyżki. 

źródło: jarocinska.pl

Zobacz więcej informacji w aktualnościach w dziale: Nowa siatka płac pielęgniarek 

Wybrał: Mariusz Mielcarek