Pielęgniarka - inne wyższe w nowej siatce płac.

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki z innym wyższym wykształceniem

Związek pielęgniarek i położnych poinformował na swojej stronie internetowej, że w trwających negocjacjach w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, oczekuje od ministerstwa zdrowia, cytuję:

Uznania pielęgniarkom i położnym wyższego wykształcenia mającego zastosowanie w ochronie zdrowia (np. mgr zdrowie publiczne, resocjalizacja, pedagogika ze specjalnością pedagogika medyczna – opieka paliatywna…itd.) - treść w oryginalnym brzmieniu.

Związek dodaje, że wielokrotnie wnioskował o uznanie pielęgniarkom i położnym innego wyższego wykształcenia, nie tylko na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 

POLECAMY!!!

Informator Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.

Mariusz Mielcarek