Podział pielęgniarek na grupy - pismo do związku.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych


Liczba grup pielęgniarek w siatce płac

Środa Wielkopolska, 9.03.2021 r.

Pani
Krystyna Ptok

Przewodnicząca
Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pielęgniarek i Położnych

W imieniu użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zwracam się
z wnioskiem o upublicznienie propozycji, złożonej przez OZZPiP w przebiegu negocjacji dotyczących wynagrodzeń w ochronie zdrowia, o której mowa w komunikacie na stronie związku z dnia 7 marca 2021 roku. Przedmiotowa propozycja dotyczy podziału pielęgniarek i położnych na 6 grup w nowej siatce płac i przypisaniu im współczynników pracy pomiędzy 1,3 – 1,55.

Redaktor Naczelny
pielegniarki.info.pl
Mariusz Mielcarek

Zobacz także: Kwalifikacje pielęgniarek - pismo do ministra.

POLECAMY!!!
Informator Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac od 1 lipca 2021 roku.

Grupa 9 - część pierwsza, część druga.

Grupa 8 - część pierwsza, część druga.

Grupa 7 - część pierwsza, część druga.