Świetny wynik pielęgniarek specjalistek.

Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa.


Pielęgniarka - państwowy egzamin specjalizacyjny

W terminie od 2 do 9 marca odbyły się egzaminy specjalizacyjne z dziedzin pielęgniarstwa. Egzaminy specjalizacyjne zrealizowane zostały na podstawie programu kształcenia obowiązującego od 24.08.2015, czyli tzw. nowego trybu. W tym okresie miało miejsce 5 egzaminów państwowych, które zostały przeprowadzone w Warszawie:

• pielęgniarstwo ratunkowe
• pielęgniarstwo opieki długoterminowej
• pielęgniarstwo epidemiologiczne
• ochrona zdrowia pracujących
• pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Statystyki podane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych pokazują, iż łączna liczba osób, które przystąpiły do wyżej wymienionych egzaminów państwowych to 232. Liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik, a więc zostały specjalistkami z różnych dziedzin pielęgniarstwa to aż 231, co daje ponad 99,5%.

Nowym specjalistkom gratulujemy uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Daria Hoffa
źródło: ckppip.edu.pl