Bezpłatne szkolenia online dla pielęgniarek.

Szkolenia dla pielęgniarek

Projekt „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego to szkolenia dla kadry medycznej z placówek podstawowej opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim i łódzkim.

Adresatami szkolenia są m.in.:

-  lekarze POZ/ medycyny pracy, pielęgniarki lub specjalistki udzielające wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie edukacji zdrowotnej, diety, aktywności fizycznej czy psychologii z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Głównym celem Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, którym jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych i personelu.

Jeśli chcesz:

• podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,

• otrzymać imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

• poznać najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych dotyczące diety oraz aktywności fizycznej,

• dowiedzieć się więcej na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej,

• nawiązać współpracę z jednostkami realizującymi Projekt w zakresie profesjonalnego poradnictwa zdrowotnego dla pacjentów zakwalifikowanych do Projektu,

• dowiedzieć się więcej na temat projektu „Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”

Wybierz jeden z dwóch dostępnych terminów i weź udział w szkoleniu ON-LINE:

• 10 kwietnia 2021 r. (link do rejestracji)
• 8 maja 2021 r. (link do rejestracji)

Szkolenia prowadzone są przez ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii. Są jednodniowe i odbywają się w trybie on-line, w godzinach: 9:45 – 14:30

Więcej o programie:

Kordian - ogólnopolski program profilaktyki chorób kardiologicznych

Program Profilaktyki Chorób Kardiologicznych (KORDIAN) na portalu pacjent.gov.pl