Kolejne 1600 pielęgniarek z tytułem specjalisty.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W ciągu ostatniego miesiąca (od 9 marca do 8 kwietnia 2021 r.) odbyły się kolejne egzaminy specjalizacyjne sesji wiosennej, z dziedzin pielęgniarstwa. Egzaminy zostały zrealizowane na podstawie programu obowiązującego od 24 sierpnia 2015 r., czyli tzw. nowego trybu. W tym okresie pielęgniarki przystąpiły do 9 egzaminów, które zostały przeprowadzone w Warszawie. Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych egzaminów:

pielęgniarstwo neonatologiczne - wynik pozytywny uzyskało 97 osób

pielęgniarstwo onkologiczne - wynik pozytywny uzyskało 97 osób

pielęgniarstwo geriatryczne - wynik pozytywny uzyskało 105 osób

pielęgniarstwo opieki paliatywnej - wynik pozytywny uzyskało 101 osób

pielęgniarstwo pediatryczne - wynik pozytywny uzyskało 113 osób

pielęgniarstwo psychiatryczne - wynik pozytywny uzyskały 174 osoby

pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek - wynik pozytywny uzyskały 232 osoby

pielęgniarstwo operacyjne - wynik pozytywny uzyskało 316 osób

pielęgniarstwo chirurgiczne - wynik pozytywny uzyskały 363 osoby

Przedstawione przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych statystyki pokazują, iż łączna liczba osób, które przystąpiły do wyżej wymienionych egzaminów państwowych to 1603. Liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik, a więc zostały specjalistkami z różnych dziedzin pielęgniarstwa to aż 1598, co daje ponad 99,6%.

Nowym specjalistkom gratulujemy uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

źródło: ckppip.edu.pl
Daria Hoffa