Pielęgniarka: od kiedy podwyżka po szkoleniu.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Podnoszenie kwalifikacji przez pielęgniarki a wzrost współczynnika pracy

Liczne pielęgniarki i położne uskarżają się na problemy stwarzane przez pracodawców w zakresie zakwalifikowania do wyższej grupy w siatce płac. Pielęgniarki piszą wnioski do pracodawcy w przedmiotowej sprawie, w związku z ukończeniem różnych form kształcenia podyplomowego oraz studiów. Brak regulacji w tym zakresie, jest przyczyną sporów z zarządzającymi podmiotami leczniczymi.

Pielęgniarka z tytułem magistra, która w sierpniu danego roku, uzyskała tytuł specjalisty powinna być od września przypisana do grupy 7. Natomiast w wielu przypadkach pracodawcy zasłaniając się brakiem jasnych regulacji w tym zakresie, wyższy współczynnik pracy przyznawali danej pielęgniarce dopiero w lipcu następnego roku. Motywowali to zapisami w ustawie, które nakazywały w lipcu, podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 20% różnicy pomiędzy obecną podstawą a docelowym wynagrodzeniem zasadniczym w siatce płac. Powyższe prowadziło do wielu konfliktów spowodowanych dowolnością postępowania w tym zagadnieniu, przez dyrekcje podmiotów leczniczych. Lipcowa "regulacja" wynagrodzeń miała ostatnio miejsce w lipcu 2020 roku. Wielu pracodawców mimo tego nie zastosowało się do wymogów ustawy w tym zakresie. Od 1 lipca br. ten mechanizm przechodzi do historii. Zostaje zlikwidowany.

Na ostatnim posiedzeniu komisji sejmowych w sprawie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych zgłoszono poprawkę dotyczącą powyższej problematyki.  Poniżej cytuję treść poprawki:

W przypadku, gdy pracownik wykonujący zawód medyczny podniesie kwalifikacje zawodowe i udokumentuje to pracodawcy, pracodawca jest obowiązany przeliczyć wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze współczynnikiem pracy określonym dla grupy zawodowej odpowiadającej kwalifikacjom tego pracownika od miesiąca następującego po udokumentowaniu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Powyższa poprawka przepadła w głosowaniu. W pierwszym odruchu pomyślałem: posłowie PiS to już nawet ludzkiego odruchu nie mają. Przecież ta poprawka dotyczy w sumie praw pracowniczych i powinna zostać wpisana do znowelizowanej ustawy.

Jednak szybko naszła mnie refleksja. Ok. Poprawkę odrzucono zgodnie z logiką ustawy, że "wymagane kwalifikacje zawodowe" nie dotyczą pracownika, tylko stanowiska pracy. Dlatego przyjęcie powyższej poprawki spowodowało by konieczność zwiększenia współczynnika pracy, nawet wtedy kiedy dane kwalifikacje, które posiada pracownik, nie są wymagane na danym stanowisku pracy.

W kolejnych artykułach poruszę zagadnienie dotyczące zapisu: Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Zapraszamy do lektury artykułów w działach:

Nowa siatka płac

       • Dodatki dla pielęgniarek

Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl