Czy muszę iść na kurs z krwiodawstwa?

Pytania w zakresie sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej stanowią liczną grupę pytań do redakcji Portalu.

Zwracam się z pytaniem czy jeżeli ukończyłam kurs krwiodawstwa w 1990 r. jest on nadal aktualny czy muszę ponownie odbyć kurs.
Pozdrawiam
Tamara
Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych
Musi pani ukończyć szkolenie dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, aby mieć uprawnienia do przetaczania krwi i jej składników. Powyższe szkolenie odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym. Szczegółowe informacje znajdzie pani w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie sposobu szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, które jest aktem wykonawczym do ustawy o publicznej służbie krwi.  Warto także zajrzeć do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 19 września 2005 roku w sprawie sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej.
Sprawę "starych" szkoleń odbytych przed wejściem w życie rozporządzenia z 2005 roku uregulowano następująco:
Za szkolenie w zakresie podstawowym,  uznano szkolenie odpowiadające zakresowi określonemu w § 3 przedmiotowego rozporządzenia, ukończone przez pielęgniarkę lub położną po dniu 22 marca 2003 r., potwierdzone zaświadczeniem wydanym bezpośrednio po odbyciu szkolenia przez podmioty uprawnione do ich przeprowadzania. Takie osoby są obowiązane do odbycia szkolenia w zakresie uzupełniającym, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia.
Wobec sytacji, w której pani odbyła szkolenie w 1990 roku musi pani ukończyć szkolenie dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, aby mieć uprawnienia do przetaczania krwi i jej składników.  
Mariusz Mielcarek
Zobacz także:

 Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciły się do mnie przedstawicielki środowiska pielęgniarek i położnych, zaniepokojone rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 25 lutego 2005 r. (DzU nr 38 poz. 363) dotyczącym odpłatności za szkolenia dla pielęgniarek i położnych w zakresie przetaczania krwi i środków krwiopochodnych, a także konieczności odbywania kursów uzupełniających dla pielęgniarek i położnych.
Po głębokiej analizie zagadnienia uważam, że regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wykorzystując zapisy ustawy i rozporządzenia, posiadły niczym nieograniczony monopol na prowadzenie tych szkoleń, przez co zawyżają ich koszty.
Bardzo proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości zmiany tego rozporządzenia w zakresie sprecyzowania płatnika tych obligatoryjnych kursów, a także o odstąpienie od zapisów nakazujących odbycie kursów przypominających dla pielęgniarek i położnych co cztery lata.

Stanisław Karczewski
senator RP

Odpowiedź ministerstwa zdrowia