Sposób i organizacja leczenia krwią.

Minister zdrowia określił rozporządzeniem sposób i organizację leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej.

Na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi minister zdrowia określił sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Zobacz także:

Z redakcyjnej poczty: Zwracam się z pytaniem czy jeżeli ukończyłam kurs krwiodawstwa w 1990 r. jest on nadal aktualny czy muszę ponownie odbyć kurs. Kto ponosi koszty szkoleń, pielęgniarka czy pracodawca?