Do pracy z takimi pacjentami nas nie przeszkolono!

Nasze skargi słowne do oddziałowej oraz ordynatora nie przynoszą żadnego skutku. Boimy się sytuacji w której zagrożone będzie zdrowie, a nawet życie pacjenta i to wtedy my będziemy pociągnięte do odpowiedzialności.

Jak napisać i do kogo pismo,w którym chcemy zmienić obecną sytuację w naszym oddziale. Pracujemy na chirurgii, gdzie odbywa się dużo operacji nie ma oficjalnie sali POP (jest to zwykła sala chorych), pięlegniarek jest za mało. Często z braku miejsc na OIT-cie trafiają do nas pacjenci zaintubowani, podłączeni do respiratora. Żadna z nas nie miała przeszkolenia w tym kierunku. W ciągu dyżuru często jest tylko jedna pielęgniarka, która nie jest w stanie dopilnować wszystkich pacjentów! Nasze skargi słowne do oddziałowej oraz ordynatora nie przynoszą żadnego skutku. Boimy się sytuacji w której zagrożone będzie zdrowie, a nawet życie pacjenta i to wtedy my będziemy pociągnięte do odpowiedzialności! Zależy nam na szybkiej odpowiedzi, bo obecna sytuacja nas przeraża. Bardzo dziękujemy.

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji Portalu

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Nasze postępowanie w sprawach zawodowych powinno być następujace: Opisujecie szczegółowo sytuację i przesyłacie info od Portalu, natomiast redakcja Portalu występuje o zajęcie stanowiska do konsultanta wojewódzkiego i konsultanta krajowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa. Dane osób zgłaszających problemy pozostaną do wiadomości redakcji Portalu.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej - Normy zatrudnienia