Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi minister zdrowia określił sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Szkolenie  odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym.

Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Za szkolenie w zakresie podstawowym, uznaje się szkolenie  ukończone przez pielęgniarkę lub położną po dniu 22 marca 2003 r., potwierdzone zaświadczeniem.
Pielęgniarki i położne, o których mowa wyżej, są obowiązane do odbycia szkolenia w zakresie uzupełniającym, w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia.

Tematy wykładów obejmują:

Organizacja Służby Krwi w Polsce. Zasady współpracy pomiędzy RCKiK a jednostkami opieki zdrowotnej. Organizacja i funkcjonowanie szpitalnych Banków Krwi. Charakterystyka i wskazania do stosowania preparatów krwi. Choroby przenoszone drogą krwi.
Zasady bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników. Dokumentacja przetoczeń. Odczyny poprzetoczeniowe. Autotransfuzja, krwioupust leczniczy. Podstawowe badania immunohematologiczne i zasady serologicznego dobierania preparatów krwi do przetoczeń.

Szkolenie obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne.

Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników są publiczne służby krwi.

Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że koszt w/w szkoleń pokrywać będą publiczne służby krwi. Rzeczywistość jest jednak inna. Koszt szkolenia waha się od 60 do 100zł.