Rezolucja Zjazdu Krajowego PiP w sprawie zmiany przepisów dotyczących szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Rezolucja nr 3

V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia MZ z dn. 25 listopada 2005r.  

o szkoleniu pielęgniarek  i położnych dokonujących przetaczania krwi  i jej składników.


Delegaci V Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych zobowiązują Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do podjęcia działań mających na celu zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie szkolenia pielęgniarek  i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników(Dz. U. Nr  38, poz. 363, zm. Dz. U  Nr 236, poz. 236) poprzez ograniczenie obowiązku odbycia szkolenia przez pielęgniarki i położne dokonujące przetaczania krwi i jej składników jednorazowo i tylko w zakresie podstawowym.

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCA  ZJAZDU

                                                                                       Aleksandra Wojtak

Zobacz także:

OBOWIĄZUJĄCE REGULACE PRAWNE - Sposób i organizacja leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej. Szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Z redakcyjnej poczty: Zwracam się z pytaniem czy jeżeli ukończyłam kurs krwiodawstwa w 1990 r. jest on nadal aktualny czy muszę ponownie odbyć kurs. Kto ponosi koszty szkoleń, pielęgniarka czy pracodawca?