Zwązek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych: Decyzję o formie ewentualnego strajku każda placówka podejmuje indywidualnie. Odejście od łóżek pacjentów, to ostateczność.

 

Szczegóły ....

Zobacz także:

PROTEST PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2008

Interpelacja poselska w w sprawie zagwarantowania pielęgniarkom i położnym minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Propozycja wysokości pensji pielęgniarek i położnych "do 2009 roku" (???) przedstawiona przez Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.