Zwracam się z uprzejmą prośbą ....

Szanowny Panie Mariuszu,
zwracam sie uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Portalu prośby/ zapytania do pielęgniarek i położnych o ich przynależność do różnych stowrzyszeń/ towarzystw pielegniarskich, ponieważ piszę rozdział pt: "Organizacje pielęgniarskie" do książki "Pielęgniarstwo polskie na przełomie wieków" , a nie chiałabym nikogo pominąć. Na dzień dzisiejszy mam na liście 19 organizacji ale nie wszystkie można znaleźć w internecie.  Oczywiście interesuje mnie: pełna nazwa organizacji, rok powstania, adres siedziby, tytuł imię inazwisko przewodniczącej/ prezesa, kontakt mailowy/telefoniczny, str internetowa...
Będę wdzięczna koleżankom i kolegom za przesłanie wszelkie informacji na adres mailowy: [email protected]
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Jolanta Czerniak
Sekretarz FRPP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zobacz także:

Jolanta Czerniak

Wizje przyszłości polskiego pielęgniarstwa

Streszczenie

Artykuł przedstawia opis kilku wizji polskiego pielęgniarstwa, jakie jego autorka dostrzega za możliwe w przyszłości, tj. wizję optymistyczną, pesymistyczną i neutralną. W szczególny sposób rozbudowany jest opis wizji optymistycznej, który zawiera wiele pożądanych cech, czy walorów, do których, zdaniem autorki, należałoby zmierzać.

Monika Tomaszewska

Przyszłość polskiego pielęgniarstwa

Streszczenie

Artykuł zawiera opis przewidywanej przyszłości polskiego pielęgniarstwa. Autorka artykułu zwraca uwagę na konieczność stałego kształcenia wśród pielęgniarek i położnych, potrzebę doskonalenia praktycznego warsztatu wykonywania zawodu oraz na wręcz przymus wzrostu kompetencji, charyzmy i zaangażowania wśród pielęgniarek i położnych sprawujących funkcje kierownicze w pielęgniarstwie, czy położnictwie.

Danuta Cieśla

Przyszłość pielęgniarstwa w Polsce

Streszczenie

Artykuł opisuje konieczność edukacji pielęgniarek i położnych na poziomie uczelni wyższej, a także wskazuje na potrzebę stałych zmian w edukacji pielęgniarek i położnych w postaci zapewnienia w edukacji pielęgniarskiej zawsze wysoko wykwalifikowanej kadry wykładowców oraz odpowiedni dobór kandydatów na studia pielęgniarskie.

Artykuły pochodzą z internetowego czasopisma NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO