Notatka ze spotkania w dniu 22 lutego 2008 roku Zespołu do spraw nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, powołanym przy Ministrze Zdrowia.

W dniu 22 lutego 2008 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uczestnicy spotkania przedstawili propozycje zmian w obowiązującej ustawie oraz konieczność zmian w innych ustawach oraz obowiązujących rozporządzeniach.

Ustalono, iż zespół będzie zajmował się zmianami w następujących grupach tematycznych:

1. Zasady organizacji oraz finansowanie systemu ratownictwa medycznego.

2. Procedury medyczne w ratownictwie medycznym oraz kształcenie kadr.

Uczestnicy spotkania ustalili, iż najbliższe spotkanie odbędzie się 12 marca 2008 roku Ministerstwie, o godzinie 11.00, w Ministerstwie Zdrowia. 

 

                                                                                              Notatkę sporządziła

                                                                                              (-)Ewa Ślązak
 

źródło informacji: strona internetowa NIPiP

Zobacz również:

Informatory Portalu Pielęgniarek i Położnych - Ratownictwo medyczne – nowa ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Miejsce i rola lekarza, pielęgniarki systemu i ratownika medycznego, ratownika oraz dyspozytora medycznego i lekarza koordynatora.

Zobacz jakie uprawnienia ma pielęgniarka systemu /ratunkowa/ w zakresie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, które może wykonać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz wykaz leków, które może podać pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach.

Akty prawne - obowiązujący stan prawny - Ratownictwo medyczne

Aktualności według działów - Pielęgniarka w ratownictwie