Rząd - NIE dla przywilejów emerytalnych pielęgniarek i położnych (z jednym wyjątkiem).

Pielęgniarka lub położna po zmianach które proponuje rząd, będzie miała prawo do emerytury pomostowej tylko ze względu na pracę jako „członek zespołów pogotowia ratunkowego".

Od przyszłego roku rząd zamierza zastąpić wcześniejsze emerytury tzw. emeryturami pomostowym, uprawniającymi do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet oraz 60 dla mężczyzn.

W ostatnim projekcie ustawy pomostowej, przedstawionej przez rząd w dniu 20 czerwca 2008 roku, pomostówki przewidziano dla 51 jeden stanowisk pracy w tzw. "szczególnych warunkach" i "o szczególnym charakterze".

Od przyszłego roku rząd zamierza zastąpić wcześniejsze emerytury tzw. emeryturami pomostowym, uprawniającymi do przejścia na emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet oraz 60 dla mężczyzn.

W ostatnim projekcie ustawy pomostowej, przedstawionej przez rząd w dniu 20 czerwca 2008 roku, pomostówki przewidziano dla 51 jeden stanowisk pracy w tzw. "szczególnych warunkach" i "o szczególnym charakterze".

Na liście zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (wykaz prac w warunkach szczególnych) nie ma zawodu pielęgniarki i położnej. Natomiast w wykazie prac o szczególnym charakterze zamieszczono „członkowie zespołów pogotowia ratunkowego”. Tylko pod ten zapis podlegać będą pielęgniarki.

Teraz projekt ustawy ma zostać skierowany do konsultacji społecznych, w sierpniu ma przyjąć go rząd, natomiast pod koniec roku ma trafić do podpisu przez prezydenta po uchwaleniu przez sejm.

Proponowane zapisy są niekorzystne dla naszej grupy zawodowej.

Nalezy podkreślić, że dotychczasowe regulacje przewidywały wcześniejsze emerytury za pracę w szczególnych warunkach:

"Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

2. Prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów.

3. Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej.

4. Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego

5. Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci.

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych."

Wnioski: rząd odbiera przywileje emerytalne pielęgniarkom i położnym:

wykonującym zawód

1). na oddziałach:

  • intensywnej opieki medycznej,
  • anestezjologii,
  • psychiatrycznych i odwykowych,
  • onkologicznych,
  • leczenia oparzeń
  • ostrych zatruć

w bezpośrednim kontakcie z pacjentami

2). w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych

3). w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci.

Pielęgniarka lub położna po zmianach które proponuje rząd będzie miała prawo do emerytury pomostowej tylko ze względu na pracę jako „członek zespołów pogotowia ratunkowego.

Mariusz Mielcarek

 

 

Zobacz także:

Obecnie obowiązujące regulacje prawne - emerytury pielęgniarek i położnych

Związek Pielęgniarek do MZ - chcemy spotkania w sprawie emerytur pielęgniarek i położnych

Wcześniejsze emertury dla pielęgniarek i położnych. MPiPS - NIE!