Protest środowisk medycznych plac Zamkowy w Warszawie, 10 maja, godz. 12.00

DOMAGAMY SIĄ:natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych o 30%;ustawowego zagwarantowania godnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych;wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

Protest środowisk medycznych plac Zamkowy w Warszawie, 10 maja, godz. 12.00

DLACZEGO PROTESTUJEMY?

•        Polska przeznacza najmniej środków publicznych na opiekę zdrowotną wśród krajów UE w przeliczeniu
na obywatela (dwa razy mniej niż w Słowacji);

•        w Polsce udział pacjentów w kosztach leków jest największy (trzy razy większy niż w Słowacji);

•        za godzinę pracy w szpitalu pielęgniarka otrzymuje średnio 4 zł, technik medyczny 6 zł, lekarz 8 zł.

DOMAGAMY SIĄ:

•        natychmiastowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników medycznych o 30%;

•        ustawowego zagwarantowania godnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych;

•        wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ:

•        bezpieczeństwo zdrowotne obywateli (likwidację limitów i kolejek, dostęp do nowoczesnych metod
diagnostyki, leczenia i leków);

•        godne warunki życia pracowników medycznych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność 80", Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej, Naczelna Rada Aptekarska, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolski Związek Zawodowy "Fizjoterapia", Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Stomatologów Kas Chorych, Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wolnopraktykujących, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, "Porozumienie Zielonogórskie" - Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Zawodowy Anestezjologów.