Wojciech Kapała - Postulowane zmiany w pielęgniarstwie w Polsce według pielęgniarek na podstawie ankiety internetowej.

Do zamieszczania artykułów w czasopiśmie zapraszamy nauczycieli akademickich oraz pielęgniarki i położne, które przeprowadziły badania uzyskując ciekawe wyniki, napisały prace związane ze swoim zawodem w ramach studiów magisterskich, licencjackich, specjalizacji zawodowych, różnych kursów i szkoleń.

Artykuł omawia wyniki badania ankietowego, jakie było przeprowadzone na serwisie internetowym „Pielęgniarstwo”, który działał w latach 2001-2006. Ankietowane osoby, których w sumie było 103, pytano o postulowane przez nich zmiany w polskim pielęgniarstwie. Respondenci wśród postulowanych zmian wymienili konieczność przeobrażenia warunków pracy, fluktuację systemu nauczania zawodu oraz wskazali na potrzebę zmian w obrębie organizacji zawodowych pielęgniarek i położnych.

Słowa kluczowe

Zmiany zawodowe, polskie pielęgniarstwo.

Treść artykułu w formacie PDF

Zobacz więcej artykułów w „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo